Overleg en werkgroepen

De Stichting Texelse Sportraad is vertegenwoordigd in onderstaande overlegorganen:

Overleg consuls en gemeente Texel;

Vertegenwoordiger namens de Sportraad;

Jitze Beintema

Sverre Eschweiler:

Overleg Teso;

Marcel Verbeek

m.verbeek@sportraadtexel.n

Robert Bakker

Werkgroep Beheer, Onderzoek en Recreatie , Nationaal Park Duinen van Texel

Vertegenwoordiger namens de Sportraad;
Jitze Beintema

Advisering jaarlijkse & eenmalige subsidies;
Bestuur sportraad

Overleg Texelse gymnastiekverenigingen;
Voorzitter; Jitze Beintema

 

Radio Texel:   

Jitze Beintema

 

Overleg gebruikers sportpark zuid Den Burg

Vertegenwoordiger namens de Sportraad;
Marcel Verbeek                          

Bas Mulder                            

Overleg gebruikers binnensportaccommodaties;
Vertegenwoordigers namens de Sportraad;
Marcel verbeek                          

14556ac3a793a9d20cc06fc123f02f2b.jpg
07128dcf6f822ac1611850973eb1de69.jpg
9a6ffc5f72d7f579caf7038e2d00a68e.jpg
b45a011bef69ccf67244fa8fef83bfd7.jpg
d9bd4fbabf6e9e0e4cab9abd33ac11d7.jpg
492d2b4273ac0e2d7e8ab125594ed349.jpg
f57c36a5bfb4d527abab89bc1d687858.jpg