Subsidie

De laagdrempeligheid zorgt ervoor dat het aanvragen van de subsidie korte tijd in beslag neemt en vanuit “huis” digitaal aangevraagd kan worden.
Gemeente Texel:digitale-balie subsidies  
De aanvragen van beide subsidievormen komen bij de Sportraad terecht. De Sportraad zal de binnen gekomen aanvragen beoordelen en van een advies voorzien. De aanvragen, voorzien van het advies van de Sportraad, gaan vervolgens naar het College van Burgemeester en Wethouders. Uiteindelijk beslist het College over het al dan niet toekennen van de subsidie.
Binnen de Texelse sportwereld kunnen verenigingen een beroep doen op een tweetal vormen van subsidie:
De jaarlijks uit te keren subsidie en een eenmalig uit te keren subsidie.

Jaarlijks uit tekeren Subsidie;
De jaarlijkse subsidie moet voor de juiste datum aangevraagd worden. (zie website gemeente Texel). En moet doorlopend van aard zijn en in de gemeente Texel plaatsvinden en onder verantwoording van een vereniging georganiseerd worden waarvan het bestuur statutair is vastgelegd en georganiseerd worden door een vereniging met 10 of meer leden en voldoende aansluiten op het gemeentelijk sportbeleid.
Voor de eenmalige subsidie geldt een andere regeling. Een eenmalige subsidieaanvraag kan gedurende het hele jaar aangevraagd worden. Daarbij geldt dat er uitgekeerd kan worden zolang er nog geld in de betreffende subsidiepot zit.
De activiteiten moeten:
- In de gemeente Texel plaatsvinden en nog niet zijn begonnen of gerealiseerd en
   openstaan voor in principe iedere ingezetene van Texel.
- Voldoende aansluiten op het gemeentelijk cultuurbeleid  minimaal voor 10% door derde(n) bekostigd worden.
De eenmalige subsidie kunt u aanvragen door het volgende in te dienen:
- een aanvraagformulier eenmalige subsidie sport en
- een specificatie van de totale verwachte kosten en opbrengsten en
- een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de bij derden gevraagde bijdrage(n)

9a6ffc5f72d7f579caf7038e2d00a68e.jpg
f57c36a5bfb4d527abab89bc1d687858.jpg
07128dcf6f822ac1611850973eb1de69.jpg
b45a011bef69ccf67244fa8fef83bfd7.jpg
14556ac3a793a9d20cc06fc123f02f2b.jpg
492d2b4273ac0e2d7e8ab125594ed349.jpg
d9bd4fbabf6e9e0e4cab9abd33ac11d7.jpg