Doelstellingen

De stichting Texelse Sportraad is een overkoepelende organisatie die zich, met eerbiediging van de eigen aard van sportverenigingen, ten doel stelt te werken aan de bevordering van de sport in de ruimste zin van het woord in de gemeente Texel. Zij tracht dit doel te bereiken door belangenbehartiging, ontwikkeling van initiatieven op sportief en organisatorisch gebied, het bevorderen van de bereidheid tot samenwerking tussen de verschillende verenigingen en organisaties, het ondersteunen van de verenigingen en organisaties, het bevorderen van de sportbeoefening door een zo groot mogelijk deel van de bevolking, het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van Burgemeester en Wethouders en al hetgeen verder op wettige en geoorloofde wijze kan strekken tot bevordering van de sport binnen de Texelse gemeenschap.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

f57c36a5bfb4d527abab89bc1d687858.jpg
14556ac3a793a9d20cc06fc123f02f2b.jpg
d9bd4fbabf6e9e0e4cab9abd33ac11d7.jpg
07128dcf6f822ac1611850973eb1de69.jpg
b45a011bef69ccf67244fa8fef83bfd7.jpg
492d2b4273ac0e2d7e8ab125594ed349.jpg
9a6ffc5f72d7f579caf7038e2d00a68e.jpg